Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Hizmetler 

Artikülasyon (Sesletim) Bozukluğu
Fonolojik (Sesbilgisel) Bozukluk
Kekemelik
Hızlı Konuşma
Gecikmiş Dil ve Konuşma
Ses Bozuklukları (Ses kısıklığı, vb.)
Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi)
Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)
İşitme, Otizm, Zihin Engeli vb. Durumlara Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları