Uygulanan Testler

Sesletim ve Sesbilgisi Testi (SST)
Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Peabody Kelime Anlama Testi
Afazide Dil Değerlendirme Aracı (ADD)
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
WISC-R
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik
Benton Görsel Bellek Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
Gessell Gelişim Testi
Koppıtz İnsan Çizim Testi
Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz
Porteus Labirentleri Testi
Kent EGY R.B.
Catell Zeka Testi
Raven Matris IQ Testi
Mini Mental Test
Moxo Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi